Πανευρωπαϊκά έχουν καταγραφεί πάνω από εξήντα συλλαβισμοί αυτού, όπως ο Albert, ο Aubert, το
Εραλδικό Σύμβολο της οικογένειας Αλιμπέρτη στην Ιταλία
πατρονυμικό Albertson, (όπως και η συντομογραφία αυτού Alberts στα Αγγλικά) Abert, Albrecht (Γερμανία) Alberto, Aliberti (Ιταλικά), Alberto (Πορτογαλικά), Alperti και Liperti. Το εν λόγω όνομα ήταν πάντα δημοφιλές σε όλη την Ευρώπη για πάνω από 15 αιώνες. Στην Αγγλία δε οι Νορμανδοί εισβολείς χρησιμοποίησαν επίσης το εν λόγω όνομα το οποίο έμελλε χάρις σε αυτό το γεγονός να αποκτήσει αυξημένη υποστήριξη και χρήση μέχρι την εμφάνιση της αρχικής περιόδου των επωνύμων στις αρχές του 13ου αιώνα, όταν μυστηριωδώς, η δημοτικότητά του εξαφανίστηκε.

Η πρώτη ορθογραφικά καταγραφή των πρώτων ετυμολογικών καταβολών του επιθέτου Αλιμπέρτη ως οικογενειακού ονόματος εμφανίζεται να είναι στη Βρετανία αυτή του Robert Alberd, που χρονολογείται από το 1221, η οποία είναι καταγεγραμμένη στις περγαμηνές του Warwickshire κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ερρίκου του Γ’, γνωστού και ως «Ο Γάλλος», (1216-1272). Για να να γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένη η προέλευση του επιθέτου «Αλιμπέρτη» σε όλη την Ευρώπη προέρχεται από την παλαιά γερμανική σύνθετη προσωπική ονομασία «Aedelbeort» η οποία έχει τις καταβολές της βαθιά πίσω στον 7ο αιώνα, και η οποία μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «ο ευγενής – ο φωτεινός», αλλά πιθανότατα είχε μια πιο προφητικού θρησκευτικού περιεχόμενου έννοια πριν από χίλια χρόνια. Επίσης, κατά μίαν άλλη ερμηνεία, το επώνυμο Aliberti, ελληνικά Αλιμπέρτη,  προήλθε από το Alberto που αποτελείται από τις λέξεις "ala", που σημαίνει "όλα" και "bertha", που σημαίνει "διάσημο". Έτσι το όνομα σημαίνει κάποιος που είναι διάσημος σε όλα. Στην ιταλική χερσόνησο το επώνυμο Aliberti εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Μπολόνια (Bononia), τη μεγαλύτερη πόλη και η πρωτεύουσα της περιοχής Emilia -Romagna, με τον Leandro Alberto και Oreste degli Alberti κατά τον 13ο αιώνα. Ο τελευταίος ήταν διάσημος ποιητής και ήταν σύγχρονος και φίλος του Petrarca. Παραδείγματα των πρώτων καταγραφών περιλαμβάνονται στο βιβλίο Domesday του Bedfordshire του 1086 ως  «Albertus», ενώ το Phillipus filius Alberti εμφανίζεται στην περγαμηνή  του 1211 «Curia regis» του Dorset. Επίσης άλλες πρώτες καταγραφές έχουμε το Isabella Aubert το οποίο είναι καταγεγραμμένο στο Subsidy Rolls του Suffolk το έτος 1327. Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες ταυτόχρονες καταγεγραμμένες εμφανίσεις του εν λόγω επιθέτου είναι αυτές της Susanne Albert, κόρης του Pierre, η οποία βαπτίστηκε στη γαλλική εκκλησία του Huguenot, στην γειτονιά του Threadneedle του Λονδίνο, όπως και αυτή του Ντάνιελ Αλμπέρτι στις 5 Σεπτεμβρίου 1706 , ο οποίος καταγράφεται ως μάρτυρας του εν λόγω γεγονότος ο οποίος κατοικούσε στη γαλλική συνοικία του Glasshouse, επίσης στο Λονδίνο.

Στην διάρκεια των αιώνων τα επώνυμα Albert, Aubert, Albertson, Alberts, Abert, Albrecht, Alberto, Aliberti, Alberto, Alperti Αλιμπέρτη αλλά και Liperti. σε κάθε χώρα συνέχισαν να "αναπτύσσονται" συχνά οδηγώντας σε εκπληκτικές παραλλαγές της αρχικής ορθογραφίας. Στη Ελλάδα το επίθετο Αλιμπέρτη ήρθε μέσω της Ιταλικής χερσονήσου την μακρά περίοδος της Ενετοκρατίας η οποία επακολούθησε της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Φράγκους και λοιπούς Λατίνους.

Μία ιστορική Έρευνα του Ηωάνη Αρκουλή [Αρκολέων]

Share To:

Hoanis Arkoulis

Post A Comment: